average

ask if u want Next pageArchive

(Source: godofcum, via wladi8)

"A kiedy raz kogoś pokochasz, kochasz go już na zawsze."

- (via blada-cera)

(via stanwyciszenia)