average

ask if u want Next pageArchive

Staying in my play pretend
Where the fun ain’t got no end
Can’t go home alone again
Need someone to numb the pain

"Trzeba być silnym, żeby płakać. A jeszcze silniejszym, żeby dać innym zobaczyć te łzy."

- Regina Brett - Bóg nigdy nie mruga  (via keloina)

(Source: jestem-wojna, via keloina)